Комунальне Некомерційне Підприємство "Трускавецька Міська Лікарня" Трускавецької Міської Ради

Поліклінічне відділення

Завдання та функції:

Поліклінічне відділення є структурним підрозділом міської лікарні. Забезпечує надання консультативної допомоги іншим відділенням лікарні профільними спеціалістами, лікувально-профілактичної допомоги населенню.

     Функціонує в системі ранньої діагностики (в тому числі анонімної) і профілактики ВІЛ/СНІД кабінет "Довіра", денний стаціонар поліклініки.

Основні завдання відділення:

 • Надання своєчасної та якісної спеціалізованої медичної допомоги населенню і консультативної допомоги сімейним лікарям, як в умовах поліклініки, так і в домашніх умовах в межах гарантованих рівнів та обсягів первинної медико-санітарної допомоги (далі ПМД).
 • Організація та проведення комплексу профілактичних заходів, виявлення латентних і ранніх форм захворювань і факторів ризику серед всіх вікових груп населення, якому надає допомогу поліклініка, що спрямовані на  зменшення захворюваності, інвалідизації та смертності.
 • Організація та проведення диспансеризації разом з сімейними лікарями, терапевтами, педіатрами хворих відповідного профілю і ефективне проведення заходів щодо вторинної профілактики й медико-соціальної реабілітації хворих та інвалідів.
 • Організація стаціонарного лікування хворих відповідного профілю в стаціонарах ТМЛ та спеціалізованих лікарнях, денному стаціонарі поліклініки, домашньому стаціонарі з централізованою формою обслуговування.
 • Консультативна допомога сімейним лікарям, терапевтам при скеруванні хворих зі стійкою втратою працездатності на МСЕК, відборі хворих для медико-соціальної реабілітації та санаторно-курортного лікування.
 • Надання можливостей для певних категорій населення і профільних хворих щодо пільгового забезпечення медикаментами згідно чинного законодавства.
 • Забезпечення наступності та безперервності в наданні медичної допомоги хворим відповідного профілю.
 • Участь в реалізації цільових державних програм, що стосуються профілю діяльності відповідних фахівців поліклініки.
 • Втілення в практику сучасних методів профілактики, діагностики і лікування на основі досягнень медичної науки і техніки, а також передового досвіду роботи позалікарняних лікувально-профілактичних закладів, підвищення якості і культури роботи.
 • Організація і проведення серед населення лікувально-профілактичних міроприємств, направлених на зниження захворюваності і смертності.
 • Вивчення показників і причин поширеності захворювань і захворюваності з тимчасовою втратою працездатності і інвалідності з метою розробки і практичного здійснення відповідних лікувальних і оздоровчих міроприємств.
 • Санітарно-гігієнічне виховання місцевого населення.
 • Ведення первинної медичної документації за затвердженими формами.

Склад​ відділення:

Шалагіна

Ліліана Іванівна

Завідувач поліклінічного відділення

1953 р.н.

1976 р. закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут, за спеціальністю «Лікувальна справа», вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Ендокринологія».

 

тел. (03247) 5-14-45

Гузичак

Остап Ярославович

Лікар-уролог

1958 р.н.

1981 р. закінчив Львівський державний медичний інститут, за спеціальністю «Лікувальна справа», вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Урологія».

Жук

Наталя Йосипівна

Лікар-кардіолог

1968 р.н.

1991 р. закінчила Ужгородський державний університет, за спеціальністю «Лікувальна справа», вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Кардіологія».

Івасівка

Христина Петрівна

Лікар-отоларинголог

1985 р.н.

2009 р. закінчила Львівський державний медичний інститут, за спеціальністю «Лікувальна справа», друга кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Отоларингологія»,  сертифікат лікаря спеціаліста зі спеціальності «Дитяча

Кашуба

Наталія Миколаївна

Лікар-фтизіатр

1974 р.н.

1998 р. закінчила Тернопільську державну медичну академію, за спеціальністю «Лікувальна справа», вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Фтизіатрія».

Кіндракевич

Василь Володимирович

Лікар-хірург

1964 р.н.

1992 р. закінчив Архангельський медичний інститут, за спеціальністю «Лікувальна справа», вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Хірургія».

Олійник

Оксана Михайлівна

Лікар-стоматолог дитячий

1965 р.н.

1987 р. закінчила Львівський державний медичний інститут, за спеціальністю «Стоматологія», вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Дитяча стоматологія».

Прейс

Наталія Ігорівна

Лікар-офтальмолог

1981 р.н.

2004 р. закінчила Національний медичний університет (м.Київ), за спеціальністю «Лікувальна справа», вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Офтальмологія».

Кандидат медичних наук.

Раделицька

Галина Володимирівна

Лікар-нарколог, лікар-психіатр

1987 р.н.

2011 р. закінчила Івано-Франківський державний медичний університет, за спеціальністю «Лікувальна справа»

Сов’як

Наталія Михайлівна

Лікар-дерматовенеролог

1977 р.н.

2003 р. закінчила Тернопільську державну медичну академію, за спеціальністю «Лікувальна справа», перша кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Дерматовенерологія».

Стевчак

Світлана Несторівна

Лікар-невропатолог

1959 р.н.

1983 р. закінчила Харківський медичний інститут, за спеціальністю «Лікувальна справа», вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Неврологія».

Федів

Наталія Володимирівна

Лікар-кардіолог

1988 р.н.

2011 р. закінчила Львівський державний медичний університет, за спеціальністю «Лікувальна справа», друга  кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Терапія»,

 сертифікат лікаря-спеціаліста зі спеціальності «Кардіологія».

Франчук

Тетяна Іванівна

Лікар-невропатолог, лікар-психіатр

1979 р.н.

2001 р. закінчила Львівський державний медичний університет, за спеціальністю «Лікувальна справа», вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Неврологія», сертифікат лікаря-спеціаліста зі спеціальності «Психіатрія».

Цап

Микола Семенович

Лікар-ортопед-травматолог

1964 р.н.

1987 р. закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут, за спеціальністю «Лікувальна справа», вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Ортопедія і травматологія».

Федитник

Галина Олексіївна

Сестра медична старша

1972 р.н.

1990 р. закінчила Бориславське медичне училище, за спеціальністю «Медична сестра», вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Сестринська справа».

Сестри медичні – 15 чол. (вища – 5, перша – 2, без категорії - 8)

Сестра медична денного стаціонару

Сестра медична кабінету «Довіра» - 1 чол. (вища – 1)

Сестра господарка

Реєстратори медичні

Молодші медичні сестри