A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне некомерційне підприємство "Трускавецька міська лікарня" Трускавецької міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі послуги із компенсації перетікань реактивної електричної енергії, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Дата: 28.06.2022 13:44
Кількість переглядів: 18

Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі послуги  із компенсації перетікань реактивної електричної енергії, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради

 

Місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 82200 Львівська область, місто Трускавець, вулиця Данилишиних, будинок 62;  01984228

Категорія замовника: Підприємства, установи, організації, зазначені у п. 3 ч 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги  із компенсації перетікань реактивної електричної енергії (Код ДК 021:2015: 65310000-9 Розподіл електричної енергії).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Переговорна процедура закупівлі UA-2022-06-28-005227-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 16000,00 грн (шістнадцять тисяч гривень 00 копійок). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом отриманої послуги  із компенсації перетікань реактивної електричної енергії  (річного та місячного) за 2021 календарний рік (бюджетний період).  При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився на підставі Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затвердженої наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2018 № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.04.2018, який здійснюється оператором системи розподілу (ОСР) на дату визначення очікуваної вартості.

Розмір бюджетного призначення: 16000,00 грн (шістнадцять тисяч гривень 00 копійок) згідно фінансового плану установи.

Нормативно-правове регулювання. Закупівля послуги із компенсації перетікань реактивної електричної енергії, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок електричної енергії» (далі — Закон), Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі — ПРРЕЕ), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон № 922), Кодексом системи розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі — КСР), Методикою обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затвердженою наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2018 № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.04.2018 за № 392/31844 (далі — Методика), та іншими нормативно-правовими актами.

Загальні положення. Згідно з абзацом 20 пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ електрична енергія (реактивна) — технологічно шкідлива циркуляція електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму, викликана електромагнітною незбалансованістю електроустановок. Величина потужності такої енергії, яку прийнято називати реактивною, визначається добутком прикладеної напруги та частки струму, яка створює електромагнітне поле. Реактивна електрична енергія, на відміну від активної, не є товарною продукцією, яку закуповує споживач (замовник), та не може бути предметом купівлі-продажу чи іншої господарської операції.

 

Згідно з положеннями пункту 1 розділу ІІІ Методики визначено, що розрахунки за перетікання реактивної електроенергії здійснюють за об’єктами споживачів електроенергії з дозволеною потужністю 16 кВт і більше.

 

Вимогами підпункту 3 пункту 5.5.13 ПРРЕЕ покладені додаткові обов’язки на непобутових споживачів здійснювати компенсацію перетікань реактивної електричної енергії для енергозбереження та дотримання показників якості електричної енергії. Аналогічні обов’язки щодо компенсації перетікання реактивної електричної енергії непобутовим споживачем випливає зі змісту пункту 8.5.9 КСР. Споживачі, крім населення та прирівняних до нього категорій, мають забезпечити в точці приєднання до мереж оператора системи розподілу (ОСР) нульовий перетік реактивної потужності. В іншому випадку споживачі (крім населення) здійснюють плату за компенсацію перетікання реактивної електричної енергії.

 

Також введення та дотримання режимів компенсації реактивної потужності є одним із завдань оперативного управління електроустановками як невід’ємної складової експлуатації електричних установок згідно з вимогами пункту 2.7 підрозділу V Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258. Пунктом 4.33 ПРРЕЕ регламентується, що споживачі, які відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, зобов'язані здійснювати розрахунки за перетікання реактивної електричної енергії, вносять плату за перетікання реактивної електричної енергії на поточний рахунок оператора системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки споживачів, відповідно до умов договору про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, який може бути додатком до договору споживача про розподіл (передачу) електричної енергії.

 

Згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470) місце провадження господарської діяльності — територія (або частина території) адміністративно-територіальної одиниці, де розташована система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності ліцензіата та до яких приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата.

 

Постановою НКРЕКП №1479 від 23.11.2018 року ПрАТ «Львівобленерго»  видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Львівської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) ПрАТ «Львівобленерго», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством).

 

Із вищевикладеного випливає, що враховуючи визначення, наведені в Законі та пункті 1.1.2 ПРРЕЕ, замовник КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР підпадає під визначення «непобутового споживача», за об’єктом договірна потужність перевищує 16 кВт, тому у замовника виникає обов’язок здійснювати плату за перетікання реактивної електроенергії шляхом проведення закупівлі послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії на підставі договору про закупівлю. Послуга із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії може надаватися виключно оператором системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки замовника, а саме ПрАТ «Львівобленерго». 

 

Обґрунтування технічних характеристик предмета закупівлі: Термін постачання — з дати укладання договору по 31 грудня 2022р.

 

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг, за одиницю виміру послуги приймається 1 послуга.

 

Очікуваний обсяг закупівлі на 2022 рік визначається з огляду на очікуваний обсяг послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, розрахований згідно з Методикою обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затвердженою наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2018  № 87.

 

Обґрунтування якісних характеристик предмета закупівлі. Наявна електроустановка замовника є електромагнітно незбалансованою, даною електроустановкою (як комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд) здійснюється споживання реактивної електроенергії із електричної мережі або, навпаки, генерує реактивну електроенергію, тобто спричиняє зустрічні перетікання реактивної електроенергії в електричну мережу, до якої приєднана електроустановка. І у випадку споживання, і у випадку генерації реактивної електроенергії електроустановкою відбувається перетікання реактивної електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж.

 

Абзац 42 пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначає, що перетікання реактивної електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж (перетікання реактивної електричної енергії) — складова фізичних процесів передачі, розподілу та споживання активної електричної енергії, яка спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії та впливає на показники якості активної електричної енергії (рівні напруг). Це — фізичний процес, який виникає на межі балансової належності через електромагнітну незбалансованість електроустановки споживача.

 

Якість електричної енергії характеризується фізичними параметрами поставленої споживачу електричної енергії та їх відповідністю встановленому стандарту. Якість електричної енергії забезпечується ОСР під час надання послуги з розподілу електричної енергії, відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР, параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».

 

Перетікання реактивної електричної енергії викликає погіршення якості напруги та збільшення втрат активної електроенергії, а також впливає на стійкість вузлів навантаження і зменшує пропускну здатність електричних мереж. Електроустановки замовника КНП «Трускавецька міська лікарня» ТМР спричиняють значні перетікання реактивної електроенергії. Саме такі перетікання ведуть до додаткових технологічних втрат активної електричної енергії, негативно впливають на показники її якості, зумовлюючи необхідність відповідної компенсації.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування